Voorop in de behandeling staat dat een kind of jongere na het traject zelfstandig en op eigen kracht verder kan gaan. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat zij hun eigen krachten en valkuilen ontdekken, waardoor ze (weer) met verschillende situaties om kunnen gaan.

Ook is er de mogelijkheid tot psychologisch onderzoek. Hier is dan het uitgangspunt dat het kind of jongere zijn of haar ‘gebruiksaanwijzing’ leert kennen. Vanzelfsprekend worden ouders bij de behandeling betrokken. Zij kunnen tevens met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kind(eren) bij mij terecht. Momenteel richt ik mij op kinderen en jongeren vanaf 8 jaar en ouder.